Inici  |  Català  |  Castellano  |  English
El passeig literari del XVIII
English LOGO
       

Bibliografia

ALBERTÍ I VIDAL, Vicenç. La viuda astuta. Traducció i adaptació de La vedova scaltra de Carlo Goldoni. Introducció i edició de Margarida Cursach Seguí. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis, 2010, Col·lecció Capcer, núm. 23.

BAGUR, Joel; SALORD, Josefina i VILLEYRA, Àlex. Joan Ramis i Ramis, un il·lustrat de la Menorca disputada. Maó: IES Joan Ramis i Ramis, 1996.

BOSCH, Damià; MONT, Rut i SERRA, Anna. La indumentària menorquina en el segle XVIII. Menorca: Consell Insular de Menorca- Institut d’Estudis Baleàrics, 2008.

CARBONELL I DE BALLESTER, Jordi. «La cultura a Menorca». Serra d’or. Menorca ahir i avui. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1964, núm. 11, pàgs. 13 - 24.

CARBONELL I DE BALLESTER, Jordi. «L’obra literaria de Joan Ramis i Ramis». Revista de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó-Institut Menorquí d’Estudis, 1967, LV, pàgs. 5-64.

CASASNOVAS CAMPS, Miquel À (et al.). De la Menorca británica a la consolidació de l’Estat liberal (1713-1854). Enciclopèdia de Menorca, tom XI. Maó: Obra Cultural de Menorca, 2011.

CASASNOVAS CAMPS, Miquel À (et al.). Història II. De la conquista cristiana a la Guerra de Successió. Enciclopèdia de Menorca, tom X. Maó: Obra Cultural de Menorca, 2000.

CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel. Història de Menorca. Palma de Mallorca: Institució Francesc de Borja Moll, 2016.

FORNALS VILLALONGA, Francisco. «Los ingenieros y las fortificaciones de Menorca. Siglos XVI y XVII». Meloussa. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 1988, núm. 1, pàgs. 101-140.

GOMILA PORTELLA, Joan J. Menorca: guia d’arquitectura. Menorca: Col·legi Oficial d’Arquitectes de Balears, 1998.

HERNÁNDEZ GÓMEZ, María Ángeles. La galeria de menorquins il·lustres de l’Ajuntament de Maó. Maó: Servei d’Arxiu. Excm. Ajuntament de Maó, 2014.

HERNÁNDEZ SANZ, Francesc. Compendio de geografía e historia de la Isla de Menorca. Menorca: Ajuntament de Maó i Edicions Nura, 1999.

HERNÁNDEZ SANZ, Francesc. «EI reloj público de Mahón». Revista de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó-Institut Menorquí d’Estudis, 1918, XIII, pàgs. 46 - 52.

HERNÁNDEZ SANZ, Francesc. «Sapphira». Revista de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó-Institut Menorquí d’Estudis, 1931, XXXV, pàgs. 183 - 194.

HERNÁNDEZ SANZ, Francesc. «Una sociedad de cultura, establecida en Mahón durante la segunda mitad del siglo XVIII». Revista de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó-Institut Menorquí d’Estudis, 1921, XXV, pàgs. 353 - 394.

JULIÀ SEGUÍ, Gabriel. «El teatre a Maó (1750-1850): espais i temporades». A: SALORD RIPOLL, Josefina (coord.). Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme I. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears-Institut d’Estudis Baleàrics. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2012, pàgs. 84-129.

JULIÀ I SEGUÍ, Gabriel (et al.). Història de la música I. Enciclopèdia de Menorca, tom XVIII. Maó: Obra Cultural de Menorca, 2004.

JULIÀ SEGUÍ, Gabriel. L’orgue de Santa Maria de Maó: una història de dos segles. Maó: Editorial Rotger, 2010.

LAURIE, Bruce. Richard Kane y Menorca en la historia de Europa. Alaior: Consell Insular de Menorca i “SA NOSTRA”, pàg. 256.

MARTÍN MARTÍNEZ, F. Xavier. «Teatre popular en el tombant del segle XVIII al XIX». A: SALORD RIPOLL, Josefina (coord.). Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme I. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears-Institut d’Estudis Baleàrics. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2012, pàgs. 162-190.

MASSIP BONET, Francesc. «El teatre català entre la Il·lustració i el Romanticisme». A: SALORD RIPOLL, Josefina (coord.). Vicenç Albertí i el teatre entre la Il·lustració i el Romanticisme I. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears-Institut d’Estudis Baleàrics. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2012, pàgs. 11-30.

MATA PEÓN, Micaela. Conquestes i reconquestes de Menorca. Barcelona: Edicions 62, 1974.

PONS, Antoni-Joan i SALORD, Josefina. Registre de la Sociedat Maonesa. Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 1991.

ORTELLS, Vicent i CAMPOS, Xavier. Els anglicismes de Menorca: estudi històric i etimològic. Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1983.

SALORD RIPOLL, Josefina. «Antoni Roig, clergue il·lustrat menorquí». Revista de Menorca. Maó: Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó-Institut Menorquí d’Estudis, 1987, pàgs 135 - 148.

SALORD RIPOLL, Josefina. La Il·lustració a Menorca. Palma de Mallorca: Documenta Balear, 2010.

SALORD RIPOLL, Josefina. La fortalesa activa: Antoni Roig dins els seus sermons. Ciutadella: Nura, 1990.

SALORD RIPOLL, Josefina. «Literatura i societat a la Menorca del s. XVIII». A: Publicacions menorquines. Quadern de divulgació cultural del Consell Insular de Menorca. Maó: Consell Insular de Menorca, 1981, pàgs. 19-28.

SALORD RIPOLL, Josefina i VALERO MARTÍ, Gaspar. Menorca, illa de literatura [CD-ROM]. Palma de Mallorca: Govern Balear. Conselleria d'Educació i Cultura, 2007.

SINTES ESPASA, Guillem (et al.). Història de l’art I. Enciclopèdia de Menorca, tom XVI. Maó: Obra Cultural de Menorca, 2004.

VIDAL HERNÁNDEZ, Josep M. Giuseppe Chiesa i el seu temps. Maó: Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Maó, 1985, Col·lecció Galeria de personatges, núm. 1.

VIDAL HERNÁNDEZ, Josep M. Pascual Calbó, la pintura cosmopolita del XVIII. Maó: Patronat de Cultura de l’Ajuntament de Maó, 1986, Col·lecció Galeria de personatges, núm. 2.
 
Realització: ILLETRA
Producció: BIBLIOTECA MUNICIPAL MAO CIME MENORCA TALAIOTICA
Col·laboracions: AJUNTAMENT DE MAO XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MENORCA BMN OBRA SOCIAL SA NOSTRA IME CA N'OLIVER ARXIU D'IMATGE I SO DE MENORCA MUSEU DE MENORCA INSTITUCIO FRANCESC DE BORJA MOLL FUNDACIO ENCICLOPEDIA DE MENORCA
El passeig literari del XVIII